سامانه تلفنبانک سامانه تلفنبانک

 

تلفنبانک مسکن به مشتریان این امکان را می دهد که به راحتی و بدون حضور فیزیکی در شعب بانک به صورت ۲۴ ساعته از خدمات این سیستم استفاده نمایند. استفاده از خدمات تلفنبانک مسکن از طریق تماس با شماره ۶۴۰۹۶-۰۲۱ امکان پذیر می­باشد. 

سامانه های تلفنبانک متمرکز مسکن

تلفنبانک متمرکز شامل سه سامانه می باشد که عبارتند از:

 • پرداخت قبوض و خرید شارژ
 • تلفنبانک متمرکز 
 • خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض(ETC)
   

خدمات سامانه پرداخت قبوض و خرید شارژ

سرویس ­های این سامانه قابل استفاده توسط کلیه مشتریان بانک مسکن و همچنین دارندگان کارتهای عضو شبکه شتاب می باشد و نیازی به ثبت نام در شعب بانک مسکن ندارد. خدمات این سامانه به شرح ذیل می باشد.

 • پرداخت با شناسه قبض و پرداخت 
 • پرداخت با شماره موبایل بدون نیاز به شناسه قبض و پرداخت
 • خرید شارژ مستقیم همراه اول و ایرانسل
 • خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض(ETC)

سامانه تلفنبانک متمرکز


این سامانه شامل دو قسمت خدمات مبتنی بر کارت و خدمات مبتنی بر حساب می­باشد.

 

خدمات مبتنی بر کارت

 • صورتحساب 
  • قرایت ۳ گردش آخر 
  • ارسال فکس ۳۰ گردش آخر 
  • ارسال فکس در بازه زمانی دلخواه 
  • قرایت واریز یارانه ها 
 • سرویس های ویژه 
  • انتقال وجه مسکن کارت به مسکن کارت 
  • پرداخت قسط
  • درخواست کارت المثنی 
 • پرداخت قبوض و خرید شارژ 
  • پرداخت با شناسه قبض و پرداخت
  • پرداخت با شماره موبایل 
  • خرید شارژ مستقیم همراه اول و ایرانسل
 • اعلام کد شبا 
  • قرایت کد شبا
  • ارسال کد شبا به تلفن همراه
 • خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض (ETC
 • غیرفعال نمودن تلفنبانک
 • اعلام مفقودی کارت

خدمات مبتنی بر حساب 

 • صورتحساب 
  • قرایت ۳ گردش آخر 
  • ارسال فکس ۳۰ گردش آخر 
  • ارسال فکس در بازه زمانی دلخواه 
  • قرایت واریز یارانه ها 
 • سرویس های ویژه 
  • انتقال وجه حساب مسکن به حساب مسکن 
  • پرداخت قسط
  • انتقال وجه پایا 
  • تغییر رمز حساب تلفنبانک 
 • پرداخت قبوض و خرید شارژ 
  • پرداخت با شناسه قبض و پرداخت
  • پرداخت با شماره موبایل
 • اعلام کد شبا 
  • قرایت کد شبا
  • ارسال کد شبا به تلفن همراه
 • خدمات چک 
  • درخواست صدور دسته چک 
  • استعلام وضعیت چک : کلیه تغییرات چک (مسدودی موقت، وضعیت پاس شده، پاس نشده و ابطال چک) و تاریخ آن قرایت می شود.
  • مسدودی موقت چک 
 • غیرفعال نمودن تلفنبانک  

 توضیح: کلیه دارندگان حساب­ های بانک مسکن می توانند با مراجعه به هر یک از شعب بانک مسکن  رمز حساب سامانه تلفنبانک را دریافت کرده و از حسابی تلفنبانک متمرکز استفاده نمایند. 

 

سامانه خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض(ETC)

در این سامانه کلیه مشتریان بانک مسکن و همچنین دارندگان کارت­های عضو شبکه شتاب می­ توانند اقدام به خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض نمایند.

 

ویژگی های تلفنبانک مسکن

 • خواندن نام و نام خانوادگی نام صاحب حساب مقصد هنگام انجام عملیات انتقال وجه
 • پرداخت اقساط و خواندن نام و نام خانوادگی دارنده کارت تسهیلات
 • امکان انجام عملیات انتقال وجه پایا از طریق خدمات سپرده
 • ارسال کد شبا به شماره تلفن همراه
تاریخ ویرایش1398/11/2- 10:30