راهنمای OTP راهنمای OTP

به منظور ارتقای سطح امنیت و اطمینان بخشی به مشتریان ، جهت بهره برداری از خدمات الکترونیکی بانک مسکن، دستگاه صدور رمز یکبار مصرف (دستگاه OTP) به مشتریان ارایه می گردد. از این دسـتگاه می توان جهت تولید رمز ورود و انجام عملیات بانکی در سامانه اینترنت بانک بهره گرفت. با استفاده از دستگاه OTP انجام عملیات بانکی با سقف مبلغ بالاتر امکان‌پذیر می‌باشد.
 
مراحل فعال سازی و استفاده از دستگاه otp به شرح ذیل می باشد.
 
1- مراجعه به شعب بانک مسکن
درخواست دستگاه OTP و اتصال آن به نام کاربری، کارت یا حساب مورد نظر در اینترنت بانک 
 
2- مراجعه به سایت بانکداری اینترنتی بانک مسکن
 
3- انتخاب گزینه "رمز یکبار مصرف" در صفحه ورود
اینترنت بانک مسکن
 
4- استفاده از دستگاه OTP جهت صدور رمز یکبار مصرف
   1- با فشار دادن کلید توکن   را روشن کنید.otp
   2- پس از مشاهده نمودن عبارت - - - -PIN رمز پیش فرض را از روی برگه رمز OTP ارایه شده ( بخش سوم بند 1) وارد نمایید. سپس دستگاه عبارت - APPLI را  نشان می دهد. 
   3- کلید 1 را فشار دهید ، رمز یکبار مصرف بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
 
 5- رمز عبور تولید شده توسط دستگاه را در قسمت "کلمه عبور" در صفحه ورود اینترنت بانک وارد نمایید.
تاریخ ویرایش1398/7/13- 11:52