گشایش اعتبار اسنادی وارداتی گشایش اعتبار اسنادی وارداتی

یکی از روشهای پرداخت در تجارت بین الملل است که بانک به درخواست خریدار/متقاضی، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات متعهد می شود تا در مقابل اسناد مقرر در متن اعتبار و در سررسید معین به ذینفع اعتبار پرداخت نماید.

گشایش اعتبار دیداری (نقدی) بابت واردات کالا

شرایط ، ضوابط و مراحل گشایش اعتباراسنادی:

  • اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارتخانه های و مراجع ذیصلاح با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های اجرایی مربوطه
  •  انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت ، معدن و تجارت
  • فقدان هرگونه بدهی و عدم ایفای تعهد متقاضی (اعم از ارایه پروانه گمرکی کالا) نزد سیستم بانکی کشور
  • گشایش اعتباراسنادی پس از طی مراحل تخصیص ارز از بانک مرکزی
  • پرداخت کارمزد خدمات بانکی
تاریخ ویرایش1398/10/22- 14:43