طرح مهراندیش طرح مهراندیش

بانک مسکن با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي اقشار جامعه و کمک به مشتریان طرح مهرانديشرا درنظر گرفته است.

دوره اجراي طرح:


از تاريخ 1399/09/29 تا پایان سال جاری ( 1400/12/28 ) مي‌باشد.


ضوابط و شرايط طرح مهرانديش:

    1- بخشودگي %6 خالص جرايم تسهيلات صرفاً به نسبت واريز نقدي

   در صورت واريز نقدي هر ميزان از مطالبات غير جاري تسهيلات پرداختي اعم از مبادله‌اي، مشاركتي، وام قرض‌الحسنه و ... و همچنين مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌‌هاي ضبط شده %6 ،خالص جرايم محاسبه شده به نسبت واريزي بدهكاران مورد بخشودگي قرار مي‌‌گيرد.

                          مابه‌التفاوت نرخ وجه‌‌التزام قرارداد با نرخ سود قرارداد = نرخ خالص جرايم

نرخ وجه‌‌التزام (به عنوان نمونه)

ميزان بخشودگي

(نرخ سود) 18 درصد + 6 درصد = 24 درصد (نرخ وجه‌التزام)

 6 درصد از 24 درصد نرخ وجه‌‌التزام متناسب با مبلغ واريزي

 

 

2- تعيين تكليف تسهيلات مشاركت مدني غير مسكن مهر به روش تمديد همزمان با تعيين تكليف تمامي مطالبات بانك

در قراردادهاي مشاركت مدني كه پروژه مورد مشاركت به اتمام نرسيده (گزارش ارزيابي، حاكي از پيشرفت كمتر از 100% پروژه باشد) و ضمن آن كمتر از

60 ماه از تاريخ انعقاد قرارداد اوليه سپري شده باشد، در صورت تعيين تكليف تمامي مطالبات بانك ناشي از قرارداد مشاركت مدني، مراحل زیر انجام می شود:

 

الف- وصول نقدي حداقل 10 درصد مانده بدهي ناشي از قرارداد مشاركت.

ب- تعيين تكليف باقي‌مانده قدرالسهم واحدهاي مورد مشاركت (یا تسویه کامل و یا تقسط باقی مانده تا سقف های مقرر)

 

3- تعيين تكليف مطالبات مشاركت مدني  با تقسيط از محل وجه‌التزام

در این روش علاوه بر تقسیط اصل و سود دوران مشارکت تا سقف های مجاز، مبلغ وجه التزام نیز تقسیط می شود.

نکته: مابه‌التفاوت وجه‌التزام و قدرالسهم اصل و سود واحدهاي باقي‌مانده تا سقف‌هاي قابل تقسيط به صورت نقدي وصول گردد.


4- تغيير نام مديون( انتقال مانده بدهی)

در مواردی که تسهیلات گیرنده قصد فروش ملک با تسهیلات را داشته باشد و یا قبلا بصورت غیر قطعی فروخته باشد می تواند بدون واريز درصدي از مانده بدهي، تسهیلات را بصورت قطعی به خریدار انتقال دهد.

 

5- تعيين تكليف مطالبات ناشي از تسهيلات مضاربه، تسهيلات مشاركت اموال سرمايه‌‌اي، ضمانت‌نامه (در تمامي موارد با مانده بدهي حداكثر دو ميليارد و پانصد ميليون ريال

تاریخ ویرایش1400/5/24- 10:10