حساب سپرده سرمایه گذاری طرح مانا حساب سپرده سرمایه گذاری طرح مانا

 

فایل صوتی (پادکست)

 

 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت طرح مانا بر پایه سپرده گذاری و برنامه ریزی جهت اخذ تسهیلات در آینده در نظر گرفته شده است.

حداقل موجودی جهت افتتاح حساب: 300 ميليون ريال

نرخ سود علي‌الحساب سپرده: 1 درصد (سالانه)

مدت سپرده گذاری:  يك دوره‌‌ انتظار 5 ماهه

روش محاسبه تسهیلات: 5 برابر متوسط موجودي

سقف تسهیلات: ‌‎500ر1 ميليون ريال

نرخ سود : در حال حاضر 18 درصد ( نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار )

نوع  قرارداد: عقد مرابحه (عام)

وثیقه: ترکیبی از وجه نقد و سایر وثایق قابل قبول بانک

مقدار وثیقه وجه نقد:  حداقل يك‌پنجم (20 درصد) مبلغ اصل تسهيلات تا انتهاي دوره بازپرداخت مسدود می شود.

حداکثر مدت بازپرداخت:

استفاده در بخش مسکن : 5سال

استفاده در سایر بخش ها: 2 سال

 

نکته: كاهش مانده حساب به كمتر از مبلغ 000ر000ر300 ريال منجر به فسخ حساب مي‌گردد.

سایر شرایط:

  1. انتقال مانده و مزایای این سپرده به اقوام نزدیک سپرده گذار اولیه و یا افراد زیر مجموعه در اشخاص حقوقی با ارائه مدارک امکانپذیر است.
  2.  در صورت انصراف از دریافت تسهیلات و فسخ سپرده، نرخ سود کوتاه مدت عادی(درحال حاضر 10درصد) پرداخت می شود.

سپرده فوق از طریق اینترنت بانک قابل افتتاح است.

تاریخ ویرایش1400/8/4- 13:56