واردات کالا از طریق ثبت سفارش بروات واردات کالا از طریق ثبت سفارش بروات

این گونه واردات هنگامی انجام می شود که اعتماد کامل میان طرفین قرارداد وجود دارد.

در وصولی اسنادی، بانک به عنوان امین و واسطه میان خریدار و فروشنده قرار می گیرد. به دستور فروشنده اسناد مربوط به حمل کالا یا انجام خدمات را در مقابل دریافت مبلغ بدهی یا قبول برات به خریدار تحویل می دهد. 

شرایط و ضوابط ثبت سفارش برات در بانک :

  • اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذیصلاح با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های اجرایی مربوطه
  • انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت و معدن و تجارت
  • ارایه وثایق و تضمینات لازم در صورت نیاز
  • پرداخت کارمزد خدمات بانکی  
تاریخ ویرایش1398/7/13- 7:18