رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

رییس اداره کل بازاریابی
آدرس پستی : خيابان آزادي- خيابان رودكي شمالي- نبش خيابان پرچم- طبقه فوقاني شعبه توحيد- اداره كل بازاريابي
تلفن : 021-66576536
نمابر : 021-66576536
رییس اداره کل سازمان وروش ها
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
تلفن : 021-88781353
نمابر : 021-88781353
رییس اداره کل آمار و اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
تلفن : 021-66702615
نمابر : 021-66709638
رییس اداره کل آموزش
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
تلفن : 021-88519635
نمابر : 021-88519634
رییس اداره کل اعتبارات
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم
تلفن : 021-88779462
نمابر : 021-88884027
رییس اداره کل امور بین الملل
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک ۸
تلفن : 021-26231371
نمابر : 021-26231371
رییس اداره کل امور کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم
تلفن : 021-66718073
نمابر : 021-66701295
رییس اداره کل بازرسی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26200919
نمابر : 021-26230799
رییس اداره کل بانکداری الکترونیک
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 021-66725690
نمابر : 021-66723528
رییس اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
آدرس پستی : آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-88794509
نمابر : 021-88794509
رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 88775948 - 021
نمابر : 021-88797823
رییس اداره کل حسابداری
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن
تلفن : 021-66703039
نمابر : 021-66709659
رییس اداره کل حسابرسی داخلی
آدرس پستی : بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8
تلفن : 021-26231033
نمابر : 021-26230923
رییس اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-66749644
نمابر : 021-66730386
رییس اداره کل حفاظت و امور ایمنی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول-
تلفن : 021-66710896
نمابر : 021-66701907
رییس اداره کل حقوقی
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
تلفن : 021-88200301
نمابر : 021-88200302
رییس اداره کل رفاه کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم - کد پستی ۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-64572320
نمابر : 021-66743010
رییس اداره کل روابط عمومی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول
تلفن : 021-88885820
نمابر : 021-82932102
رییس اداره کل فناوری اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 021-66736730
نمابر : 021-66728099
رییس اداره کل مالی بانکداری الکترونیک
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره یک بانک مسکن
تلفن : 021-66742233
نمابر : 021-66722268
رییس اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
آدرس پستی : بلوار آفریقانی شمالی- بالاتر از چهارراه اسفندیار - خیابان ارمغان شرقی - پلاک 8 - طبقه سوم
تلفن : 021-26309187
نمابر : 021-26309243
رییس اداره کل مهندسی و املاک
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26206215
نمابر : 021-26206215
رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم کدپستی:1994763811
تلفن : 88773062- 021
نمابر : 88795921- 021
رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول
تلفن : 021-66708683
نمابر : 021-66708683
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
تلفن : 021-88200301
نمابر : 021-88200302
رییس اداره کل کارپردازی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26204590
نمابر : 021-75358240
رییس اداره کل گزینش
آدرس پستی : خیابان طالقانی-نرسیده به چهاراره مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
تلفن : 021-88381739
نمابر : 021-88381729
سرپرست اداره کل حوزه مدیریت
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
تلفن : 021-88875672
نمابر : 021-82932907