بانکداری شرکتی بانکداری شرکتی

بانک مسکن برای افراد حقوقی و شرکت ها نیز خدمات اینترنت بانک را ارایه کرده است.

امکانات سیستم بانکداری اینترنتی شرکت

 • امکان مشاهده لیست حساب های حقوقی و حساب های جاری حقوقی
 • امکان تعریف کاربران زیر مجموعه
 • امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران زیر مجموعه
 • ایجاد جریان کاری
 • امکان مشاهده لیست مرحله به مرحله انجام فرایند جریان کاری

انواع خدمات سیستم بانکداری اینترنتی شرکتی

 • مشاهده موجودی
 • مشاهده صورتحساب (صورتحساب کلی ، واریز یارانه ها ، قبوض پرداخت شده ، انتقال وجه )
 • انتقال وجه داخلی
 • انتقال وجه ساتنا / پایا
 • انتقال وجه گروهی (داخلی، ساتنا، پایا، کارت/حساب تسهیلات(
 • پرداخت قبض با استفاده از شناسه قبض و پرداخت
 • پرداخت اقساط
 • خدمات چک ( مشاهده جزییات حساب جاری ، مسدودی موقت چک ، مشاهده وضعیت چک و درخواست صدور دسته چک)
 • گزارش ساتنا/پایا
 • سبد عملیات

نحوه استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی شرکتی

 • کلیه صاحبان امضای شرکت یا نماینده قانونی ، با مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و تکمیل فرم مربوطه، نام کاربری، رمز عبور و رمز حساب به ازای هر یک از صاحبان امضای دریافت می نمایند .
 • در صورتی که هر یک از صاحبین امضا، قبلا برای درگاه اینترنت بانک نام کاربری و کلمه عبور دریافت کرده باشند می توانند از نام کاربری و کلمه عبور قبلی خود استفاده نمایند.
 • برای انجام عملیات مالی می بایست جریان کاری تعریف گردد.
 •  به منظور ارتقای سطح امنیت و اطمینان بخشی به مشتریان، در ورود به سامانه اینترنت بانک یا در هنگام انجام عملیات می توان از رمز تولید شده توسط دستگاه OTP استفاده نمود.  در صورت اختصاص دستگاه OTP به حساب‌، سقف مبلغ تراکنش برای آن حساب افزایش خواهد یافت. در صورتی که مشتریان حقوقی درخواست استفاده از دستگاه OTP برای حساب حقوقی را داشته باشند، تمامی صاحبین امضا می‌ بایست برای انجام عملیات با آن حساب از دستگاه OTP استفاده نمایند و به هر یک از صاحبین امضا یک دستگاه OTP جداگانه اختصاص خواهد یافت.
تاریخ ویرایش1398/11/2- 8:42