سپرده رها سپرده رها

فک رهن از طریق افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار رها

فک رهن از وثیقه ملکی گیرندگان تسهیلات فروش‌ اقساطی‌مسکن و همچنین تسهیلات جعاله صرفاً در قبال افتتاح و انسداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری رها به شرح زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

  1. طرح رها 2:

الف - سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یک‌ساله ی طرح رها ی(2) : این سپرده با حداقل موجودی به میزان 130 درصد مانده بدهی حین‌الفسخ ، با نرخ سود علی‌الحساب 17%  می‌باشد.

ب- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، طرح رها (2): این سپرده با حداقل موجودی به میزان 130 درصد مانده بدهی حین‌الفسخ تسهیلات ، با نرخ سود علی‌الحساب 11% می‌باشد.

  1. طرح رها 1:

الف - سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یک‌ساله، طرح رها (1): این سپرده با حداقل موجودی به میزان 110 درصد مانده بدهی حین‌الفسخ تسهیلات ، با نرخ سود علی‌الحساب 16% می‌باشد.

ب- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، طرح رها (1): این سپرده با حداقل موجودی به میزان 110 درصد مانده بدهی حین‌الفسخ تسهیلات ، با نرخ سود علی‌الحساب 10% می‌باشد.

توضیح 1: این مبالغ تا پایان مدت قرارداد(آخرین قسط) مسدود می باشد.

توضیح 2: نرخ سود سپرده ها مطابق سایر سپرده های مدت دار در هنگام تمدید با نرخ آن زمان تمدید خواهد شد.

 

تاریخ ویرایش1400/8/30- 10:29