تسهیلات مطب و دفترکار تسهیلات مطب و دفترکار

 

تسهیلات مطب و دفتر کار به دو صورت پرداخت می گردد:

الف- تسهیلات خرید تجهیزات

ب- تسهیلات خرید مطب و یا دفتر کار

بانک می‌تواند با توجه به حداکثر میزان رشد سپرده‌ها و وصول نقدی مطالبات تا میزان تعیین شده در سیاست های اعتباری سال 1400، در پایان هر ماه نسبت به مانده پایان اسفند ماه سال 99 و حداکثر تا سقف اعتبار ابلاغی و به میزان رشد حاصله، به متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات  بدون سپرده پرداخت نمایند.

پرداخت تسهیلات بدون سپرده منوط به وجود اعتبار شعبه می باشد

 شرایط متقاضی:

  • داشتن مدارک لازم جهت مطب و یا دفترکار مورد تایید شعبه
  • دارای گردش مالی مناسب در حساب جاری و یا حساب سپرده ممتاز با کدهای 8774 و 8775 با متوسط موجودی حداقل 15% مبلغ تسهیلات مصوب در بازه زمانی یک‌سال گذشته یا به تناسب جهت بازه‌های زمانی کمتر یا بیشتر از مدت یاد شده (به طور مثال جهت دوره 6 ماهه کسب رسـوب حساب به میزان حداقل 30% مبلغ تسهیلات)
  • تاریخ شروع محاسبات جهت بررسی رسوب حساب مورد انتظار بانک حداکثرتا 36 ماه قبل از ارایه درخواست قابل پذیرش می‌باشد.
  • کسب رتبه اعتباری BBB
  • ارایه وثایق قابل قبول شعبه

 

 

الف- اعطای تسهیلات جهت خرید تجهیزات مطب و دفتر کار به متقاضیان در قالب عقد مرابحه در قبال وثایق قابل قبول بانک ، با رعایت تمامی ضوابط و مقررات ذیربط با در نظر داشتن جدول حدود اختیارات و بر اساس سقف­های مندرج در جدول ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

                                                                                                                          (مبالغ به ریال)

شرح

تسهیلات خرید تجهیزات مطب و دفتر کار

سقف تسهیلات

مدت به ماه

تهران

000ر000ر500ر2

24

مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت

000ر000ر800ر1

سایر شهرها

000ر000ر500ر1

 

 

 

ب-  اعطای ­تسهیلات جهت خرید مطب و دفتر‌ کار به متقاضیان، حداکثر به میزان 60% ارزش­کل ملک در‌ صورت احراز توانایی مالی تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت اقساط پس از اخذ مجوز از مدیریت شعب تا سقف‌های مندرج در جدول ذیل و با در نظر داشتن جدول حدود اختیارات، در قالب عقد اجاره به ‌شرط تملیک، با رعایت تمامی ضوابط و مقررات ذی‌ربط جاری امکان‌پذیر می‌باشد:

                                                                         

شرح

تسهیلات خرید مطب و دفتر کار

سقف تسهیلات (مبالغ به ریال)

مدت به ماه

تهران

000ر000ر000ر6

36

مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت

000ر000ر500ر4

سایر شهرها

000ر000ر500ر3

 

 

 

 

تاریخ ویرایش1400/1/29- 9:49