تازه های اخبار تازه های اخبار

طی احکامی جداگانه صورت گرفت

انتصاب معاون شعبه شهدا و رییس دایره خدمات بانکی شعبه مرکزی دهدشت

در هفته گذشته و طی حکمی آقای مسلم والی منش به سمت معاونت شعبه شهدای دهدشت منصوب شد. همچنین آقای عبدالرسول خولیا به عنوان رییس دایره خدمات بانکی در شعبه مرکزی دهدشت منصوب شد. این دو از تاریخ دوشنبه 1393/2/15 در مسیولیتهای جدید خود شروع به کار نمودند.
قابل ذکر است که پیش از این آقای والی منش در شعبه مرکزی دهدشت دارای سمت رییس دایره خدمات بانکی بوده است.
از طرف کارکنان بانک مسکن استان برای این دو همکار عزیز آرزوی موفقیت داشته و امیدواریم در مسیولیتهای جدید خود در راستای دستیابی هرچه بیشتر به اهداف بانک مسکن تلاش نمایند.
آخرین بروزرسانی 1394/4/29