تازه های اخبار تازه های اخبار

کارخانه تولید کود کمپوست مشتری بانک مسکن شد

در اولین گام کمیته بازاریابی مدیریت در سال 94 در راستای تلاش مضاعف جهت جذب منابع، مدیر شعب استان از کارخانه تولید کود آلی کمپوست "بهینه" بازدید و با مدیر عامل این کارخانه گفت و گو کرد.
در این دیدار توضیحات رفعتی مدیر عامل کارخانه شنیده شد و پس از آن مزیتهای رقابتی بانک که می توانست مرتفع کننده نیازهای کارخانه باشد توسط احمد رضا بقایی مدیر شعب استان تشریح شد. گفتنی است این دیدار که با تلاش علی طاهری کیا از همکاران شعبه مرکزی یاسوج صورت گرفت منجر به افتتاح حساب کارخانه در شعبه مرکزی یاسوج شده است. بنا به گفته مدیر عامل کارخانه، این کارخانه در حال حاضر با ظرفیت تولید روزانه 30 تن کار می کند که در صورت حمایت بانک، امکان افزایش سقف تولید به 60 تن نیز وجود دارد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24