تشویق کتبی کارشناس حقوقی مدیریت شعب استان

تشویق کتبی کارشناس حقوقی مدیریت شعب استان

کارشناس حقوقی مدیریت شعب استان کهگیلویه وبویراحمد مورد تشویق کتبی قرار گرفت.
مسلم شریفی کارشناس حقوقی مدیریت شعب استان کهگیلویه وبویراحمد از طرف ریاست محترم اداره امور کارکنان و بنا به پیشنهاد اداره محترم حقوقی ووصول مطالبات مورد تشویق کتبی قرارگرفت.ایشان به حق از کارشناسان جوان مدیریت و بانک بوده که با تکیه بر دانش وتجربیات خود ، همچنین برقراری روابط سالم وموثر با نهادهای استانی اکثر پرونده های حقوقی بانک را به نتیجه رسانده است.شریفی که سهم بسزایی در وصول مطالبات واحیای حقوق بانک مسکن داشته است پس از دریافت این خبر ابراز امیدواری کرد که همچون گذشته  از منافع بانک مسکن دفاع نماید.
آخرین بروزرسانی 1394/4/29